Marchi

specialità

Freudenberg 53005241

Rasterquick quadri neutro H 90 cm - lunghezza 30 mt

Freudenberg 53256621

Rasterquick Triang. neutro H 90 cm - lunghezza 15 mt

Freudenberg 53253856

H 54 Filmoplast bianco H 54,5 cm - lunghezza 15 mt

Freudenberg 53403821

H 608 Stretch bianca H 90 cm - lunghezza 25 mt

Freudenberg 53403829

H 608 Stretch nero H 90 cm -...

Freudenberg 53000732

Fliesofix neutro H 90 cm -...

Freudenberg 53000731

Fliesofix neutro H 90 cm -...

Freudenberg 53343763

Fliesofix Display neutro H 45 cm - lunghezza 30 mt

Freudenberg 53251559

Stickvlies bianca H 90 cm -...

Freudenberg 53349839

Fixier -Stieckvlies bianca H 90 cm - lunghezza 25 mt

Freudenberg 53345688

Fixier -Stieckvlies nero H 90 cm - lunghezza 25 mt

Freudenberg 53296635

Soluweb SW 605 neutro H 38 cm - lunghezza 15 mt.

Freudenberg 53318690

Soluvlies neutro H 90 cm -...

Freudenberg 53357473

S 320 bianca H 90 cm - lunghezza...

Freudenberg 53372508

S 320 bianca H 30 cm - lunghezza...

Freudenberg 50006494

Lamiflix brillante H 45 cm - lunghezza 15 mt

Freudenberg 50007980

Lamiflix opaca H 45 cm -...

Freudenberg 53000938

S 520 bianca H 90 cm - lunghezza...

Freudenberg 53271167

S 520 bianca H 45 cm - lunghezza...

Freudenberg 53271169

S 520 bianca H 30 cm - lunghezza...

Freudenberg 53001399

S 531 bianca H 31,5 cm -...

Freudenberg 53276077

S 546 bianca H 46,5 cm -...

Freudenberg 53342808

S 80 bianca H 90 cm - lunghezza...

Freudenberg 53381686

S 80 bianca H 30 cm - lunghezza...

Freudenberg 53381566

S 80 bianca H 45 cm - lunghezza...

Freudenberg 53000905

S 105 H90 cm - lunghezza 30 mt

Freudenberg 50002087

Quilter's Grid bianco -

Quilter's Grid bianco -

Freudenberg 53432878

Decovil I beige - H 90 cm -...

Freudenberg 53449855

Decovil I light - H 90 cm -...

Freudenberg 50057023

Solufix neutro H 45 cm -...